ورود به سامانه
* پست الکترونیکی تان را وارد نمایید .
* فرمت پست الکترونیکی وارد شده نادرست میباشد
* کلمه عبور را وارد نمایید .
* پست الکترونیکی یا کلمه عبور صحیح نمیباشد .
* حاصل عبارت امنیتی را وارد نمایید .
* حاصل عبارت امنیتی نادرست میباشد .
* ورودی نامعتبر بیش از حد مجاز ، حساب کاربری شما به مدت زمان محدودی مسدود گردید .
قبلا ثبت نام نکرده اید؟ ثبت نام در سامانه

نقش ترانه ها در آموزش زبان

از زمانی که به یاد داریم آهنگ بخشی ازانسان بوده است. ترانه هابه بخشی جدایی ناپذیرازتجربه زبانی ما تبدیل شده اند،واگربه همراه درس انگلیسی ارائه شوند می توانند بسیار مفید باشند. خوشبختانه،با شیوع روبه گسترش اینترنت وبه طورخاص شبکه جهانی وب به کلاسهای درس و زندگی دانش آموزان، دسترسی به ترانه ها و متن شعر ها آسانتر شده است.
چرا باید ترانه ها بخشی از درس انگلیسی کلاس باشند؟
    برای ارائه یک موضوع، یک نکته ی گرامری وغیره
    برای تمرین یک نکته ی زبان وغیره
    برای تمرکزبر روی خطاها ی معمول زبان آموزان بصورت مستقیم تر
    به منظورتشویق به گوش دادن بصورت گسترده وفشرده
    برای تشویق دانش آموزان به صحبت کردن درمورد نگرش هاواحساسات
    برای پیشبرد خلاقیت واستفاده از تخیل
    به منظورارائه فضای آرام در کلاس درس
    برای ایجاد تنوع وسرگرمی در یادگیری
ترانه ها کلاس درس را از یک روال تکراری بیرون می آورند ویادگیری زبان انگلیسی ازطریق آهنگ به بهتر شدن فضای کلاس درس که درآن چه ار مهارت زبان را می توان تمرین کرد کمک می کند. ترانه ها فرصتی برای پیشرفت یادگیری به صورت خودکار را فراهم می کنند. با استفاده ازآهنگ هامی توان به فرایند فراگیری خودکارتوسط زبان آموزان سرعت بخشید. علاوه بر این ها دلیل زبانی دیگری نیزبرای استفاده ازآهنگ ها درکلاس درس وجود دارد. برخی ازآهنگ ها،نمونه های عالی ازمحاوره ی انگلیسی هستند که بخشی اززبان مکالمه غیررسمی هستند. البته،بیشترین بخش زبان انگلیسی که دانش آموزان با آن مواجه خواهند شد در واقع زبان غیررسمی است. با استفاده ازآهنگ هامی توانید دانش آموزان را با واقعیت زبان که با آن روبروخواهند شد آماده کنید.
همانطورکه اشاره شده، سه دلیل استفاده از ترانه ها در کلاس انگلیسی به هم گره خورده اند ونشان می دهند که استفاده ازآهنگها در کلاس درس ارزشمند است. گام بعدی دراین روش این است که آهنگ را با یک درس در کلاس ترکیب کنید. 

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد